Ścieżkami radości i smutków dobrej, kochanej, niezapomnianej mamusi
| < Maj 2005 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zakładki:
Drzewa genealogiczne
Kętrzyn
Korzeniowszczyzna
Mały Dwór (Biedaszki Małe)
Matejkiszki
Olsztyn
Radzewiczowie
Repatriacja
Rodzina w różnych regionach
Toruń
Wspomnienia o mamie
niedziela, 08 maja 2005
Pelikańscy księża


Pelikany (Пеліканы) – parafia p.w. Św. Jakub Apostoła [rej. Brasławski]
pocz. XVII w. – istniało tu miasteczko Pelikany z parafią katolicką
1631-1773 – stacja misyjna jezuitów.
1631 – ofiarowanie jezuitom przez o. Szymona Maffon SJ swoich dóbr dziedzicznych Pelikany
1652 – przebywa tu nowicjat jezuitów z Wilna
1669 – parafia pelikany w dekanacie Brasławskim (Synod Sapiehy).
1714 – budowa kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego.
1743-1753 – misjonarzem o. Tadeusz Kublicki SJ
1744 – kaplica na terenie parafii Brasław
1756-1757 – misjonarzem o. Piotr Bewert SJ
1763-1767 – misjonarzem o. Tadeusz Kublicki SJ
1767-1768 – misjonarzem o. Jerzy Łabanowski SJ
1768-1770 - misjonarzem o. Mikołaj Rymdeyko SJ
1770-1772 - misjonarzem o. Tadeusz Monkowicz SJ
1772 – misja jezuicka p.w. Św. Ducha (1 kapłan)
1773-1774 - misjonarzem o. Adam Szołkowski SJ
1773 – kasata zakonu i przejecie dóbr przez władzę świecką (w 1781 czynsz ok. 10 tys. złp).

1774-1989 – parafia w diecezji wileńskiej i żmudzkiej
1781 – parafia w dekanacie brasławskim diecezji wileńskiej, liczy 1480 kat.

1790 – ks. Kazimierz Thomaszewicz (p)
1876-1880 – ks. Karol Jawgiel (p), ur. 1837 r., święc. kapł. 1861 r.
parafia w dekanacie nowo-aleksandrowskim diecezji żmudzka, liczy 3491 kat.,
kaplica: Osaniszki (p.w. Ukrzyżowania Pana Jezusa z 1835 r.)

1902-1906 – budowa nowej świątyni w stylu neogotyckim
1906 – (08.04) konsekracja kościoła przez bp. G. Cyrtowt
Ok. 1921-1928 - ks. Kazimierz Malinowski

1925-1989 - parafia katolicka w archidiecezji wileńskiej
1928-1936 – ks. Jan Michał Skardyński (p),
1938 – parafia w dekanacie Brasławskim, obsługiwano kaplice: Pelikany i Starodworzyszcze
1936-1938 - ks. Jan Rudziński (p)
I-IX.1939 – ks. Bolesław Zabłudowski.
1939-1941 – bł. ks. Mieczysław Bohatkiewicz (a).
1941-1948 – ks. Stanisław Bohatkiewicz,
1949-1990 – we władaniu miejscowego kołchozu, budynek świątyni przeznaczony na skład pasz i nawozów

1991-1999 - parafia w diecezji mińskiej i archidiecezji mińsko-mohyl.
1994 – (29.06.) rekonsekracja świątyni przez abp. K. Świątka

1995 – misje parafialne

1999-2008 - parafia w diecezji witebskiej
2000-2004 – ks. Zenon Szcząchor (MS),

2004 – parafia w dekanacie Brasławskim, obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Wajniunce, Obolany, Gawrany, Murmiszki, Macieliszki, Szałakuni, Dworczyni, Rozalinowo, Biełaja, Jasieniszki, Kupiszki, Świernaliszki, Iłgajce, Łotoczki, Siestrence. Istnieją tu kaplice w miejscowościach: Jasieniszki, Łotoczki, Szałakundzie, Misiancy.
13.05.2008
http://www.radzima.org/pl/pub/4616_p/comm/#comm2591

Pod koniec XIX w. proboszczem pelikańskim był ks. Franciszek Kazimierkowski, zmarł w 1886 r., żył 52 lata. Jego pomnik znajduje się na cmentarzu w Pelikanach.
Pierwszym znanym księdzem w Pelikanach, w okresie międzywojennym, był ks. Kazimierz Malinowski (proboszcz do 1928 r.) ur. 1864 r., wyświęcony na kapłana w 1897 r. (od 1928 r. wikariusz w Gierwiatach, w latach  1932-1934 proboszcz w parafii Kozłowicze). Ks. Kazimierz Malinowski (f) w latach 1887-1898 pracował w Plusach, kościele filialnym parafii Brasław (diecezja żmudzka). W latach 1928-1936 proboszczem był ks. Jan Michał Skardyński ur. 1872, wyświęcony na kapłana w 1900 r. (w 1936 był ks. emerytem w Pelikanach). Ks. Jan Michał Skardyński (w latach 1913-1920 r. był administratorem w Surwiliszkach dekanat Wiszniew, w latach 1927-1928 był proboszczem w Kozaczyźnie, a w latach 1936-1939 r. był administratorem w Urbanach k. Brasławia). Przypuszczalnie księdzem, który udzielał ślubu mojej mamie i tacie w kościele w Pelikanach w dniu 20.02.1936 r. był ks. Jan Michał Skardyński (w 1936 r. emeryt w tej parafii, przekazał obowiązki proboszcza następcy ks. Janowi Rudzińskiemu). Ks. Jan Rudziński w latach 1936 -1938 proboszcz w Pelikanach, ur. 1904 r., wyświęcony w 1931 r., od 1931 do 1933 r. katecheta szkolny w parafii Żuprany. W okresie 1933-1936 wikary w parafii Lack. W 1938 r. funkcję proboszcza pełnił ksiądz Jan Rudziński, etat wikarego był nieobsadzony (vacat). Był on też proboszczem w parafii Daniuszew w 1939 r. i Odelsk, rejon Grodno, zm. 26.05.1951 r. Wiadomo też kto pełnił posługę kościelną w okresie późniejszym w tej świątyni, tj. przed wybuchem II wojny światowej, podczas okupacji i krótko po jej zakończeniu. W okresie od stycznia do września 1939 roku proboszczem w Pelikanach był ks. Bolesław Zabłudowski.


Ks. Bolesław Zabłudowski w okresie gdy był proboszczem w Pelikanach (1939 r.)

Ks. Bolesław Zabłudowski

Następnie funkcję tę sprawowali dwaj bracia Bohatkiewiczowie. Starszy z nich Mieczysław był proboszczem od września 1939 roku do września 1941 roku. Zginął śmiercią męczeńską z rąk okupanta niemieckiego.Został wyniesiony na ołtarze przez papieża Polaka Jana Pawła II, został błogosławionym.


                                        

                                           Ks. Mieczysław Bohatkiewicz

Drugi z braci Stanisław był proboszczem w Pelikanach od września 1941 roku do lipca 1948 roku.Pełnił obowiązki kapelana Brasławskiego Obwodu Armii Krajowej. Moja ciocia Urszula K. do dziś doskonale pamięta księży Bohatkiewiczów posługujących w parafii, do której należała Korzeniowszczyzna.

                               
 
                                  

               Ks. Stanisław Bohatkiewicz - IX 1956 Wojckieluny (parafia Pelikany)


Do roku 1990 kościół był zamknięty dla wiernych, nie było księdza. W latach 1990 - 2000 proboszczem był ks. Alfred Piechota (obecny dziekan widzki).

                          

                           Ks. Alfred Piechota - proboszcz pelikański 1990-2000

W latach 2000-2004  proboszczem był ks. Zenon Szcząchor (odszedł do parafii Dalekie). Po nim posługę kapłańską zaczął sprawować młody ks. Michał Tatarenka.                               
                   
Ks. Michał Tatarenka (proboszcz parafii w Pelikanach) - Brasław 2008 r.

                                     

                                            Ks. proboszcz Michał Tatarenka - Pelikany 2008 r.

Na przełomie 2009/2010 r. odchodzi ks. proboszcz Michał Tatarenka, na jego miejsce przychodzi nowy ks. Jerzy Wilk z parafii Parafianowo (wcześniej pracował w Polsce). 31 lipca 2011 r. pożegnano ks. Jerzego Wilka, jego miejsce zajął Brasławianin ks. Marek Kozłowski. W niedzielę 6 lipca 2013 r. miało miejsce pożegnanie tego księdza w kaplicy w Łotoczkach.

Ślub
Mama wyszła za mąż w dniu 20.02.1936 r. za Napoleona O. z Matejkiszek z gminy Widze w powiecie brasławskim. Ślub odbył się w Pelikanach, kościele parafialnym mamy (ślubu prawdopodobnie udzielał ks. Jan Michał Skardyński). Pelikany to miejscowość położona pomiędzy Dryświatami a Opsą w powiecie brasławskim. Mama wychodząc za mąż wniosła znaczny posag w złocie (złote monety rublówki). W przeliczeniu wartość posagu wyniosła co najmniej 5000 zł ówczesnych złotych polskich. Posagiem tym spłacono dwie siostry mojego taty tj. Apolonię i Władysławę. W ten sposób mama wspólnie z tatą stali się jedynymi spadkobiercami majątku będącego w posiadaniu Wacława O. Na tę okoliczność spisano dokumenty w biurze Wacława Radziewicza w Dryświatach ale dopiero 7.06.1938 r. Podpisy złożyli na dokumencie zainteresowani z małżonkami oraz rodzice mamy.
sobota, 07 maja 2005
Związek Polaków w Pelikanach
Pelikany 
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Pelikanach
211985 Pelikany

Stanisław Szyksnian


Od urodzin do zamążpójścia

Moja mama Monika zd. R. urodziła się 17.03.1917 r. w Korzeniowszczyźnie gm. Dryświaty w powiecie nowoaleksandrowskim (brasławskim) na Wileńszczyźnie. Monika pochodziła z zamożnej rodziny R. zamieszkałych w tym czasie w Korzeniowszczyźnie. Rodzice posiadali dwie włóki ziemi (ok. 60 ha). Ojciec Bartłomiej urodził się w 1865 roku w miejscowości Budowieje koło Widz. Zajmował się kupiectwem i rolnictwem. Mama Władysława zd. B. urodziła się 21.04.1885 r. w Szaszkach gm. Dryświaty w powiecie nowoaleksandrowskim (brasławskim). Bejnarowie z Szaszek mieli 40 dziesięcin (ok. 44 ha) ziemi. Ojciec zmarł w 1920 roku, matka wkrótce wyszła ponownie za mąż za Aleksandra Sz. z miejscowości Rudzie koło Pelikan. W latach dwudziestych mama chodziła do trzyklasowej szkoły powszechnej. Jednocześnie pomagała rodzicom w dużym gospodarstwie rolnym. Podczas wykonywania niektórych prac, np. pilnowania stada na łące miała ze sobą książki. Pilnie je czytała i uczyła sie.Uczyła się bardzo dobrze, bardzo pragnęła kształcić się dalej. Zauważyła to jej nauczycielka zachęcając do kontynuacji nauki. Jednakże babcia nie wyraziła zgody. Zaważyła na tym potrzeba opieki nad młodszym rodzeństwem, ponadto w gospodarstwie niezbędna była każda para rąk do pracy. Rodzice mieszkali w obszernym domu z solidnych bali drewnianych. Korzeniowszczyzna należała do parafii Pelikany gdzie znajdował się piękny kościół z czerwonej cegły. Mama brała udział w zajęciach niedzielnej szkoły parafialnej, w których uczestniczyła okoliczna młodzież. Mieszkała w Korzeniowszczyźnie do czasu wyjścia za mąż.